หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 
Hot News
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลสองคอน เมือ่ประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว ได้มี
ประชาชนจากแคว้นเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว ได้อพยพตั้ง
ถิ่นฐานบริเวิณริมน้ำปาด ยึดอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกข้าว
พืชไร่ และการเลี้ยงสัตว์ ทำมาหากินอย่างพอเพียง
ตลอดจนตำบลสองคอนนี้มีวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีที่ถอดแบบมาจากประเทศลาง เช่น สำเนียงภาษา วัดวาอารามและการทอผ้าจะมีลวดลายต่าง ๆ มากมาย สภาพการเป็นอยู่ปกติสุข เป็นตำบลที่เงียบสงบ
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
สภาตำบลสองคอน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลสองคอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนนที่ พิเศษ 62 ง
วันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป
 
ที่ตั้ง
 
 
ตำบลสองคอนตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน
อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอฟากท่าประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประมาณ 110 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 140.07
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 87,802 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,001 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,489 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62
  หญิง จำนวน 1,512 คน คิดเป็นร้อยละ 50.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,067 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 21.43 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านวังกอง 162 171 333 119
2 บ้านโพนดู่ 251 261 512 164
3 บ้านสองคอน 98 101 199 98
4 บ้านห้วยสูน 174 161 335 108
5 บ้านห้วยใส 187 184 371 114
6 บ้านใหม่จำปี 117 129 246 93
7 บ้านห้วยไข่เขียด 188 201 389 161
8 บ้านหนองหัวนา 113 134 247 84
9 บ้านเฉลิมราชย์ 199 170 369 126
  รวมทั้งสิ้น 1,489 1,512 3,001 1,067
 
* ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อำเภอฟากท่า ณ เดือนเมษายน 2562*
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ : 055-811-066 โทรสาร : 055-811-067
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
จำนวนผู้เข้าชม 483,151 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10