หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
เมืองทุ่งยั้ง เมืองโบราณสมัยสุโขทัยในเมืองลับแล
ฝายน้ำล้น น้ำตกแม่พูล
เดินป่าหน้าฝน พิชิตลานสน ภูสอยดาว
แหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ บ่อเหล็กน้ำพี้
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
 
Hot News
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อบต.สองคอน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน
นอกจากนี้ อบต.สองคอน ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6(สายบ้านนายแฮต เพียงไพรสน) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสูน ตำ [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 19 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่จำปี ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จัง [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศเรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศ เรื่องายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ประจ [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 51 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 46 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและะสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ป [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
   
 
   
 
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 83 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 อบต.  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 การเชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2565  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 ครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัด  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 การประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมและการจัดทำโครงการประกวด ท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (CHATGPT) และการนำเสนอโครงการด้วยสื่อดิจิทัล (Motion Graphic) แบบมืออาชีพ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
   
 
   
 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 18/1 ม.2(ช่วงที่2) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหม้อ โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หาดงิ้ว เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 วันที [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.นายาง ตัวอย่างร่าง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/สภาเทศบาล/สภาองค์การบริหารส่วนต [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นายาง แนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.นายาง พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์สะอาดปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย 18/1 หมู่ 2 (ช่วงที่ 2) [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านด่านนาขาม เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านหม้อ กิจกรรมศึกษาดูงานของโรงเรียนบุพการีวิถีคนตำบลบ้านหม้อ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หาดล้า เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลหาดล้า ปฎิบัติหน้าที่ซ่อมแซมดวงโคมไฟถนนส [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต5185อต (กรณีเกิน500 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กรณีเกิน5000บาท)โดยวิธีเฉพาะ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย 18/1 หมู่ 2 (ช่วงที่ 2) [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
   
 
   
 


อบต.ผักขวง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวย 6 รายการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้านนางโกศล สุกแก้ว บ้านเลขที่ 17 [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หัวดง ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง เดลต้าเมทริน ๑% จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หัวดง ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลในเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลในเมือง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไม่รวมโครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๔ (บริเวณท้ายคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยมุ่น ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ขุนฝาง ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ขุนฝาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ตรอน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ตรอน จ้างปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณสามเหลี่ยมทางเข้าอำเภอตรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพี้ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียน ที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพี้ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด งานการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หาดล้า ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หาดล้า ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นายาง จ้างซ่อมแซมถนนดินสายเลียบคลองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าแฝก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลท่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำ คสล.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไข่เขียด - วังกอง หมู่ที่ [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.น้ำ คสล. นายาว - บุ่งห้วยนวล หมู่ที่ ๑ บ้านวังกอง ตำบ [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.นาหนองไฮ หมู่ที่ ๑ บ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า [ 6 มิ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
   
 
 
 
ไม้กวาดทางมะพร้าว
หินศิลาเลข
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอขึ้นทะเบียน
รับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ คำร้องทั่วไป แบบคำขอบริการน้ำสำหรับอุปโภค
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.สองคอน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโคภ
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ด้านการให้บริการ Internet ตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-026-8171
สายตรงปลัด
โทร : 081-993-9744
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ : 055-811-066 โทรสาร : 055-811-067
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
จำนวนผู้เข้าชม 483,078 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.สองคอน
facebook
อบต.สองคอน
อบต.สองคอน