หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
เมืองทุ่งยั้ง เมืองโบราณสมัยสุโขทัยในเมืองลับแล
ฝายน้ำล้น น้ำตกแม่พูล
เดินป่าหน้าฝน พิชิตลานสน ภูสอยดาว
แหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ บ่อเหล็กน้ำพี้
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
 
Hot News
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อบต.สองคอน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน
นอกจากนี้ อบต.สองคอน ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
สรุปการจัดซื้อจ้างรอบเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ซ18-หมู่ที่6 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
แบบ-บก-01-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน-คสล-ซ18หมู่ที่6 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 209 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน-คสล.สายซอยหลังวัด-หมู่ที่4 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
แบบ-บก01โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ซอยหลังวัด-หมู่ที่4 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
   
 
   
 
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.5/ว1241 รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 4  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2566 กศ. มท 0816/ว1249 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
   
 
   
 
  ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่1)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
  เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การควบคุมดูแลการใช้โรงเรียน  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
  การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000วัน P lus สู่ 6,500วัน  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
   
 
   
 
อบต.ผักขวง ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนตอ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ขุนฝาง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และบุคลากรขอ [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.หาดล้า การประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยมุ่น การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่ [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สองคอน ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นายาง [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยมุ่น โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to Peopl [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.นายาง อบต.นายาง จัดประชุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบปร [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นายาง อบต.นายาง จัดประชุมมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีง [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นายาง อบต.นายาง จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประ [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวดง วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำ [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าปลา [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ผักขวง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง จัดประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าปลา นักศึกษาลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในงานขันโตกบ้านท่าเรือ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
   
 
   
 


ทต.ในเมือง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด เทศบาลตำบลในเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


ทต.ในเมือง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด เทศบาลตำบลในเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.ขุนฝาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๕ หลัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.นายาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์) จำนวน 3 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างเหมาทำอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างเหมาทำอาหาร สำหรับนักกีฬา ทีม หมู่ที่ ๓,๔ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างเหมาทำอาหาร สำหรับนักกีฬา ทีม หมู่ที่ ๑,๒,๙ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับนักกีฬา ทีมหมู่ ๕,๖ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.แสนตอ จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อบริการรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างกลุ่มเยาวชนตำบลแส [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดงิ้ว ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดงิ้ว ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดงิ้ว ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดงิ้ว ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทองแสนขัน จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 620 ท่ [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทองแสนขัน จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหัวสะพาน ถึงท่าน้ำวัดแสนขัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า ซื้อถ้วยรางวัลและเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับนักกีฬา ทีมหมู่ ๗,๘ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.หาดล้า จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]

   
 
   
 
   
 
 
 
ไม้กวาดทางมะพร้าว
หินศิลาเลข
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอขึ้นทะเบียน
รับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ คำร้องทั่วไป แบบคำขอบริการน้ำสำหรับอุปโภค
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.สองคอน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโคภ
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ด้านการให้บริการ Internet ตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-026-8171
สายตรงปลัด
โทร : 081-993-9744
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ : 055-811-066 โทรสาร : 055-811-067
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
จำนวนผู้เข้าชม 269,664 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.สองคอน
facebook
อบต.สองคอน
อบต.สองคอน